Гаранция на продуктите

Информация за Гаранциите на металотърсачите GARRETT

Garrett Electronics, Inc. (“Garrett”) поема гаранция за частите, и труда по сервизното обслужване на произведените металотърсачи от Garrett, за период от 24 месеца от дата на закупуване. Изключение от това прави моделът Sea Hunter Mk II, чиито гаранционен срок е 12месеца от дата на закупуване.

Гаранцията не прокрива батериите и всякакви проблеми възникнали от механични удари, ненормални промени на околната среда /температура и влажност извън предписаните/, повреди причинени от нестандартни батерии или окислени такива, както и в случай на отваряне на металотърсачите.

Изтръгване ими скъсване на кабел на търсещата сонда не се покрива от гаранционния сервиз.

Сатус Грурп ООД е сертифициран сервиз на Garrett.