Сервиз на “Сатус Груп”

Сервиз на “Сатус Груп” ООД – официален представител на Garrett Electronics, Inc. (“Garrett”) за България

Гаранционен сервиз на металотърсачи GARRETT закупени от Сатус Груп ООД

На гаранционно обслужване подлежат металотърсачите продадени и/или дистрибутирени от местни представители на”Сатус Груп” ООД. Всички такива металотърсачи имат сервизна книжка от Сатус Груп ООД

Представената гаранционна карта е издадена от фирма “Сатус Груп” ООД и представлява гаранция за качествената работа на металотърсача в рамките на гаранционният срок 2 години от датата на закупуване/изключение от това е само модела Sea Hunter Mk II, чиито гаранционен срок е 1 година от датата на закупуване/.

Условия за валидност на гаранцията в рамките на гаранционният срок:

  1. Не е нарушена целостта на металотърсача, както и в случай, че производствените болтовете не са отваряни.
  2. В случай на нужда, апарата се предава в сервиза в оригиналния транспортен амбалаж.
  3. Не е установено механично увреждане върху металотърсача или неговите компоненти: например – побитост, счупване, изкривяване, спукване,издраскване и др.
  4. Не е установено увреждане от късо съединение в следствие, токов удар, мълня, статично електричество или други външни източници, както и следи от изгаряне заливане и др.
  5. Не е установен опит за умишлено увреждане на металотърсача или опит за отстраняване на дефект от неупълномощени за това лица или сервизи;
  6. Не е попълнена сервизната карта така както е указано или не се представи в сервиза.
  7. При използване на стоката не по предназначение.
  8. При използване само на предвидените в ръководството батерий.

При нарушаване на някое от горепосочените условия металотърсача не подлежи на гаранционно обслужване от “Сатус Груп” ООД. Тогава апарата може да бъде поправен извънгаранционно за сметка на клиента.

Куриерските и транспортни разходи до сервизите ни, по гаранцията са за сметка на купувача.

Не се поема гаранция за повреди на букси и кабели.

office@garrett.bg