PD 6500i™ професионална метал-детекторна врата

PD 6500i™ е най-професионалния метал-детектор врата на пазара.