SuperWand Ръчен метал детектор

SuperWand е ръчен метал детектор за търсене на оръжие. Той роботи над 4 пъти по-ефективно от аналогични метал детектори.

Той работи по специална 360 градусова технология.