Сонда ATX™ Deepseeker 15″ x 20″ (38 x 50cm)

Търсеща сонда Deepseeker 50x38cm. /20″x15″/ Mono за GARRETT ATX – Puse Induction

Много дълбока сонда за търсене на големи метали на дълбоко и в силно орудени почви.